Amasra Neden Termik Santral İstemiyor!

0

Amasra ve Bartın Halkı Neden Termik Santral İstemiyor ?

Termik santrale itiraz gerekçeleri

Termik santralinin yapılması sonucu ortaya çıkacak sorunlar, bir daha onarılamayacak zararlar ortaya çıkaracak. Bu kapsamda termik santralin inşa edilmemesi yönünde 2. İnceleme Değerlendirme Toplantısına sunulan ve şu ana kadar dikkate alınmayan gerekçelerimiz şunlar (Atmış, 2014):

“Hema Entegre Termik Santral Projesi;

1. Bartın ilinin ekonomik yapısının bozulmasına neden olacak

2. Yabancı ortak, yabancı sermaye, yabancı teknoloji, ithal kömür ve yabancı işçiye bağımlı olan bu proje enerjide dışa bağımlılığı artıracak.

3. Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı’nda Bartın sınırları içinde bu santrale yer yok.

4. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan bölgesel kalkınma planına göre yöre ekonomisi için bir tehdit unsuru.

5. Amasra ve Bartın’ın kentsel SİT alanlarının yanı sıra Türkiye’nin ilk PANParks Sertifikalı milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı’nı tehdit ediyor.

6. Unesco Geçici Miras listesine girmiş olan Amasra’nın bu niteliğini ortadan kaldıracak.

7. Santralin yapılacağı yer, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde “eko-turizmin geliştirileceği bölgeler” içinde yer alıyor.

8. Yöre, 2007-2013 Turizm Eylem Planı’nda “Ekoturizm Odaklı Gelişim Bölgesi” içinde gösteriliyor.

9. Bartın 2023 Stratejik Amaçlar ve İl Gelişme Planı’nın “Çevre ve Ormancılık” başlığı altında hazırlanmış olan SWOT Analizi’nde; termik santraller bir tehdit olarak görülüyor.

10.Tarlaağzı ve Gömü Köyleri ile diğer yakın yerleşimlerin boşaltılmasını gerektiriyor.

11. Karasu, Güzelcehisar, Saraylı, Gürgenpınarı gibi seracılık, çilek ve fındık tarımı yapan köylerdeki tarımsal üretimi tehdit ediyor.

12. İnkumu, Amasra, Güzelcehisar, Çakraz ve diğer kıyı yerleşimlerindeki turizm etkinliklerini tehdit ediyor.

13. Yatırımcı şirket 9 yıl geçmesine rağmen kömür üretim aşamasına geçemedi.

14. Yöre halkın tamamı termik santrale karşı olduğu halde, gerçeği yansıtmayan anket ve raporlarla durum tam tersi olarak gösterilmeye çalışılıyor.

15. Şirketin ÇED Halkın katılımı toplantısı binlerce insanın tepkisi nedeniyle yapılamadı.

amasra-da-termik-istemiyoruz

16. Şirket yörede ÇED Halkın Katılımı toplantısı yapmak için uygun yer bulmakta dahi halkın tepkisi nedeniyle zorluk çekiyor.

17. Termik santrallerin yapılmak istendiği yer, yüksek rüzgar potansiyeli nedeniyle rüzgar enerji santralleri için daha uygun bir coğrafya.

18. Şirketin yörede 2640 MW gücünde iki ayrı termik santral yapmayı planladığı düşünüldüğünde, mevcut ocaklardan yılda 13 milyon ton tüvenan kömür çıkarması gerekmektedir. Mevcut ocaklardan en iyi ihtimalle yılda ancak bu miktarın 1/10’u çıkarılabilir.

19. Ek raporlarda belirtilen nedenlerden dolayı, termik santralde ithal kömür yakılacağı çok açık.

20. Kamuoyuna açıklanan istihdam sayısı gerçekçi değil.

21. Santral yöredeki turizm etkinliklerini sona erdirecek, balıkçılık, çilek, fındık vb. tarımsal etkinlikler ve orman ürünleri zarar görecek. Bu sektörlerde oluşacak istihdam kaybı hesaba katılmamış.

22. Soğutma suyunun deniz ekosistemine ciddi zararlar vereceği çok açık.

23. Deniz ekosisteminin zarar görmesi balıkçılık etkinliklerinin zarar görmesine neden olacak.

24. Kömür madenciliği için kuyu ve galeri açımı ile kül depo sahası olarak kullanılacağından dolayı Bartın’ın içme suyunu sağlayan “Kavşak Suyu Havzası” zarar görecek, yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun bedava temin ettiği içme suyu tehlikeye girecek.

25. Yapılması planlanan desülfürizasyon sistemi kükürt ve küçük kül parçalarını %100 oranla tutamayacağı gibi, 1320 MW’lik bir termik santralde yılda yaklaşık 4 milyon ton yanacak kömürden kaynaklanan azot oksitleri, karbon monoksit ve karbondioksiti, kömür ve küldeki radyoaktif maddeleri filtre edecek bir sistemden bahsedilmiyor. Santral kaynaklı hava, toprak ve su kirliliğinin boyutları yeterince hesap edilmiyor.

26. Ölümcül sonuçlar doğuracak “enversiyon” hakkında alınmış olan ve  bilimsel olduğu iddia edilen rapor, sadece enversiyonun düşük düzeyde olduğu yaz aylarında tehlikesiz olduğu saptamasını yapıyor. Enversiyonun ciddi anlamda tehlikeli olduğu diğer dokuz ay hakkında net bir saptama yapmıyor.

27. Yöredeki endemik ve nesli tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türleri hakkında yeterince çalışma yapılmadı.

28. Ereğli Amasra hattında kurulu bulunan ve yapılmak istenen 10’un üzerindeki termik santralin bölgede yapacağı çevresel tahribat göz önüne alınmamış.

29. Kül depolama tesislerinin kavşak suyu havzasında yapılamaması durumunda yılda yaklaşık 650 bin ton külün Karadeniz’e dökülmesi söz konusu olacak.

30. Termik santralde Amasra’da üretilen kömürün kullanılması durumunda lavvarlama işleminden sonra ortaya çıkacak yıllık 3 milyon ton lavvar artığının nereye depolanacağı açıklanmıyor.

31. Termik santrallerin insan sağlığı üzerindeki bronşite, amfizeme, akut ve kronik akciğer hastalıklarına ve damar hastalıkları gibi etkileri ile toplumun psikolojik sağlığına yapacağı zarar ve yaşam kalitesinde yapacağı çarpıcı düşüşler hesaplanmıyor.

32. Santral alanı olarak tahsis edilecek doğal orman alanının miktarı 380 hektar. Santral binası, kireç taşı ocağı ve kül depolama sahası için yüzlerce hektarlık doğal orman ekosisteminin ortadan kaldırılacak ve tarihi ve turistik Amasra sahillerinde yoğun bir arazi ve peyzaj bozulması yaşanacak.

33. Kömür ithalatı için yapılacak liman yazın binlerce kişinin yararlandığı Tarlaağzı kumsallarını yok edecek, yüzlerce balıkçının yararlandığı balıkçı barınağı yok olacak.

34. Batı Karadeniz Entegre Termik Santrali’nin ÇED Başvurusu, 2010 tarihinde format verilmeyen Bartın Termik Santrali ile aynı yerde bulunduğu gerekçesiyle yer seçimi açısından uygun bulunmadı. Oysa Hema Entegre Termik Santrali de 2010’da format verilmeyen Bartın Termik Santrali ile aynı koordinatlar üzerinde bulunuyor.

Kaynaklar

Atmış, E., 2009. Amasra Termik Santral Özelinde Bir ÇED Başvuru Dosyası İncelemesi. Orman ve Av Dergisi 6 (2009) 1-11.

Atmış, E. 2014. Hema Entegre Termik Santral Projesi ÇED Raporu’nun 2. İnceleme Değerlendirme Toplantısı İçin Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Görüşü.

Çelik, N. ve Murat, G., 2008. Sayısallaşmış Swot Analizi ile Bartın İli’nin Ekonomik Yapısını Değerlendirme. 2. Ulusal İktisat Kongresi. 20-22 Şubat 2008. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü. İzmir.

Öztürk, A., 2014. Halkın Sesi Gazetesi’nde yayınlanan çeşitli makalelerinden.

* Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi, Bartın Platformu Yürütme Kurulu Üyesi.

21 Aralık 2014 |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe