Amasra Nerededir ?

0

Amasra’nın Konumu, Genel Yapısı ve Geçim Kaynakları

Bartın İlçesine bağlı olan Amasra’da yaklaşık 7000 kişi yaşamaktadır. 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Yazın nüfusu yaklaşık 3 kat artmaktadır. En önemli geçim kaynağı balıkçılık ve turizmdir. Yerli halkın yarısı balıkçılıkla uğraşmaktadır. Köy kesimlerinde tarlalarda çalışan bayanlar genellikler kendi ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini kazanmaktadırlar.

Bartın Karadeniz Bölgesi’nin batı bölümünde, 410 -53’ kuzey enlemi ile 320 -33’doğu boylamı arasında yer alır. Kuzeyini 59 km.lik kıyı şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu, doğu ve güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur. Yüzölçümü 2143 km2 olup, ortalama yükselti 25 m.dir.

Jeolojik Yapısı

Bartın ve çevresi, 1. ve 2. Jeolojik devirlere ait kalker-karbon araziden oluşmaktadır. Bunun yanında birçok fay, kırık, kıvrım, alçalma, yükselme, deniz ilerlemesi, deniz çekilmesi, yaşam, su, rüzgar, buz, volkanizma ve benzeri faaliyetler bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyayı oluşturup şekillendirmiştir.

Burada, kısaca yörenin sadece kayaç oluşumu açısından 400 milyon yıllık serüvenindeki biçimlenimleri ile Dünyada ender gelişmiş 93-70 milyon yıllık doğal oluşumlardan olan Güzelcehisar ve Mugada’da görülen Lav Kayaları yer alacaktır.

Hamzafakılı Formasyonu (Biçimlenimi)

Hamzafakılı Formasyonu, 1. zamana ait en yaşlı birimdir. 410–395 milyon yıl önce 250 metre kalınlığındaki kuvarsit ve mikrokonglomeradan oluşmuştur (İnkumu Yolu).

Göktepe Formasyonu

390–370 milyon yıl önce oluşan Göktepe Formasyonu’nun kalınlığı 100–400 metre arasında değişir. Meta kumtaşı, meta kiltaşı, meta silttaşından oluşmuştur (Karasu Köyü).

Yılanlı Formasyonu

Göktepe Formasyonu’nun üzerine kireçtaşlarının oluşturduğu Yılanlı Formasyonu gelir. Kalınlığı değişken olup, 1000 metreden fazladır (Bartın Boğazı doğusu ve batısı). 315–309 milyon yıl önce oluşan şistler 850 metre kalınlığındadır (Esenpınar Köyü civarı).

Kozlu-Karadon Formasyonu

      Türkiye’nin taşkömürü yataklarını oluşturan 306–289 milyon yıl önce oluşmuş Kozlu-Karadon Formasyonu Tarlaağzı ve Gömü Köyleri’nde görülür.

Çakraz Formasyonu

Amasra’dan Cide’ye kadar 1200 metre kalınlığında kırmızı renkli kumtaşları ve şeyller görülür. Çakraz Köyü koyunun batısında yapılacak olan çalışmalarda dinozor ayak izlerinin bulunma olasılığı yüksektir. Bu formasyonun üzerine 163–112 milyon yıl önce oluşmuş kireçtaşları gelir. Amasra Boztepe’de bu kireçtaşları içerisinde fosiller bulunmaktadır. Formasyon, Bartın Merkez güney sınırı olmak üzere, doğu-batı yayılımlıdır. Bu formasyonun üzerine de Bartın’ın güneyinde 65–35 milyon yıl evvel oluşmuş kumtaşı, silttaşı, volkanik üye yer alır. Son bir milyon yılda ise alüvyonlar, plaj kumları ve yamaç molozları oluşmuştur.

13 Mayıs 2017 |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe