Blog

Günübirlik Evler için Kat Maliki Muvafakatnamesi

0

Kat maliki muvafakatnamesi

Bir apartman dairesinde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında izin verilen bir işyeri açmak isteniyorsa, apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname almanız gerekiyor. Binanın bir bağımsız bölümünde açılması istenen işyeri için binada oturan diğer kat maliklerinden izin alınması gerekiyor. Tabi bu izin de resmi bir dayanağı olması açısından yazılı ve imzalı olarak alınmalı.

Muvakatname nedir?

Muvafakatname, bir husus hakkında izin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre apartman dairesinde bir işyeri açmak için kat maliklerinden izin alınması gerekiyor. Kat maliki muvafakatname örneği aşağıda yer alıyor.

İş yeri kat maliki muvafakatname örneği

İşyeri açma muvafakatnamesi

Binamızın …… nolu dairesinde ……………………………. pansiyon olarak faaliyet göstermesine muvafakat ediyoruz.

Malikler

1.nolu daire

Tc kimlik no ……………………….

Adı ………………………………

Soyadı ……………………………

İmzası……………………………..

2.nolu daire

Tc kimlik no ……………………….

Adı ………………………………

Soyadı ……………………………

İmzası……………………………..

3.nolu daire

Tc kimlik no ……………………….

Adı ……………………………….

Soyadı …………………………….

İmzası……………………………..

4.nolu daire

Tc kimlik no ……………………….

Adı ………………………………

Soyadı …………………………….

İmzası……………………………..

5.nolu daire

Tc kimlik no ……………………….

Adı ………………………………

Soyadı …………………………….

İmzası……………………………..

6.nolu daire

Tc kimlik no ……………………….

Adı ………………………………

Soyadı …………………………….

İmzası……………………………..

30 Mayıs 2020 |

Günübirlik Kiralanan Evlerde Ruhsat Alımı İçin Gerekli Belgeler & Cezaları Hakkında

1
amasra-apart-kumsal-apart-pansiyon-5999

Günübirlik Kiralık evler, 3572 Sayılı Kanun gereği Ruhsat alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Günübirlik Kiralık Evlerde Ruhsat almayan ve KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) üzerinden Konaklayanların Kimlik Bildirimi yapmayan ev sahibine veya Kiralama işini yapan Emlakçıya Ceza Kesilecek.

GÜNÜBİRLİK KİRALANAN YERLER KONULU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 26554408.010.06.01/6094 26/11/2013
Konu : Günübirlik Kiralanan Yerler

……………..VALİLİĞİNE

Yerleşim yeri adresi beyanında bulunma, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinde düzenlenen zorunlu bir bildirimdir. Geçici konaklamada bildirim ise 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine göre yürütülmekte, kişilerin beyanları çerçevesinde geçici konaklama hizmeti veren işletmeler tarafından yerine getirilmektedir. 1774 sayılı Kanun`da öngörülen usule aykırı bildirim yapılması veya bildirimin hiç yapılmaması idarî yaptırıma tabidir. Kimlik bildirme hizmetleri uzun bir süredir online sistemler vasıtasıyla işletmeler tarafından genel kolluk birimlerine yapılmakta ve kolluk birimlerince denetlenmektedir.
Yukarıda açıklanan şekilde kullanılan apart daire veya rezidansların aynı zamanda öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon gibi hizmetler içinde kullanıldığı görülmektedir.Yurt veya pansiyonların,10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi birer işyeri niteliğinde oldukları, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan çalıştırılamayacağı açıktır. Yurt ve pansiyon olarak kullanılan bu gibi yerler hakkında söz konusu mevzuata göre hareket edilmesi gerekmektedir.
Genel güvenlik açısından önemli bir risk alanı oluşturan bu yerlerdeki güvenlik açıklarının giderilmesi, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenebilmesi, kanuni, idarî ve mali tedbirlerin alınması bakımından aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır:
Günübirlik kiraya verilen apart daire, rezidans veya apart şeklindeki yurt ve pansiyon niteliğindeki yerlere yönelik denetimlere ağırlık verilecektir. Belirtilen apart daire ve rezidanslar ile işletmecileri ya da sahipleri hakkında yapılan tespitler gecikmeksizin ilgisine göre bundan sorumlu kurumlara bildirilecektir.
Buralarda mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde kişi hak ve özgürlükleri ihlal edilmeden gerekli işlemler yapılacaktır.

Günübirlik konaklamalarda kullanılan apart daire, rezidans ve benzeri yerlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine tabi oldukları açıktır. Bu Kanun ile 13/07/1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre konaklama yerini işletenler, konaklayanların kimlik bilgileri ile tesise geliş ve ayrılış kayıtlarını örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmakla sorumludur. Buna aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 15 inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Mülki İdare Amirleri başta olmak üzere ilgililer tarafından konunun titizlikle takip edilerek, yetkili idarelerce günübirlik kiralanan yerlere ilişkin işlemlerin yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesini ve uygulama sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini önemle arz ve rica ederim.

Muammer GÜLER

İçişleri Bakanı

Günlük kiralık ev ruhsatı nasıl alınır?

Günlük kiralık evler hakkında yapılan yasal düzenlemelere göre, günlük kiralık evler pansiyon statüsüne alınarak bu evler için ruhsat alınması gerekiyor.

Vergi kaybı önleyen bu düzenleme ile günlük kiralanan tüm işletmelerde geçici ikamet yerleri olarak kimlik bildirme sistemine dahil edildi.

Günlük evlerin pansiyon ruhsatıyla kayıt altına alınmasıyla konaklayan müşterilerin kimlik bilgileri emniyete bildirilecek. Pansiyonlar kanun değişinceye kadar her akşam konaklayan müşterilerinin kimlik bilgilerini bağlı bulunduğu polis merkezine bildirecek. Peki, günlük kiralık ev ruhsatı nasıl alınır?

 

Günlük kiralık ev ruhsatı için gerekenler:

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ’NİN RUHSATLANDIRILMASINDA ( OTEL – PANSİYON – YURT) İSTENİLEN BELGELER

1.   BAŞVURU FORMU.

2. ADRES BELGESİ ( Tapu Fotokopisiyle İmar İşleri Müdürlüğü Numarataj Servisinden Alınacak-Kira Kontratı ve Yangın Tüpü Faturası Bu Adrese Göre Düzenlenecek)

3. TAPU FOTOKOPİSİ. (TAPUDAN DEĞİŞİKLİK OLMADIĞINA DAİR ONAY YAPTIRILACAK TASDİKLİ SON ÜÇ AYLIK)

4.  BİNANIN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ. (BELEDİYE VEZNESİNE İMAR SURET HARCI  YATIRILARAK İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSKAN SERVİSİNDEN ONAYLATILACAK.)

5.  KİRA SÖZLEŞMESİ NOTERDE YAZILACAK. .(MAL SAHİBİYLE)

6.  YANGIN TÜPÜNÜN ALIM FATURASI ( CE BELGELİ ) VE BELEDİYE   VEZNESİNE YANGIN RAPORU HARCI YATIRILARAK , HALKLA İLİŞKİLER MASASINA DİLEKÇEYLE BAŞVURARAK İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YANGIN RAPORU YAZDIRILACAK.

7.  İLGİLİ ODASINDAN ALINACAK BELGE ( ODA FAALİYET BELGESİ)

8. İLGİLİ ODASINDAN ALINACAK BELGE (SİCİL TASDİKNAMESİ )

9.  YERLEŞİM YERİ VE ADRES BELGESİ.(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

10.  ÇALIŞMA SAĞLIK KARNESİ VE RAPORUNUN FOTOKOPİSİ (SAĞLIK KARNESİ BELEDİYEMİZ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCİLİPINAR MAH. RECEP YAZICIOĞLU PARKI YANI).

11. SABIKA KAYDI.(ADLİ SİCİLDEN)

12. EĞER ŞİRKETSE İMZA SİRKÜLERİ ,TİCARET SİCİL GAZETESİ, ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİLERİ

13. 1 ADET ECZA DOLABI VE MALZEMESİ OLACAK

14. DEVİR YAPILACAK İSE DEVİR SÖZLEŞMESİ.

15. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ.(3 ADET.) 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

16. MALİYE YOKLAMA FİŞİ

17. SGK BEYANI DOLACAK ÇALIŞANLARIN KİMLİK FOTOKOPİSİ

18. YERLEŞİM PLANI ÇİZDİRİLECEK

19. OTEL-MOTEL-TATİL KÖYÜ VB. DİĞER YERLERDEN LİSANSLI GERİ KAZANIM TESİSLERİYLE VEYA VALİLİKTEN GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ ALMIŞ TOPLAYICILARLA YAPILAN SÖZLEŞME (BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ)

20. ÖĞRENCİ YURDU İSE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇILIŞ İZNİ  BELGESİ FOTOKOPİSİ

21. MUVAFAKATNAME KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK

 

RUHSAT ALMAYANA CEZA 

Ülke çapındaki bin 275 Polis Merkezi, sorumluluk bölgesindeki günlük kiralık evleri sıkı biçimde denetleyecek. Polis, ev sahiplerini ruhsat çıkartmak üzere belediyelere yönlendirecek.

Uyarıya karşın ruhsat almadan pansiyon hizmeti vermeyi sürdüren günlük kiralık evler, mülki amirin kararı ile geçici sürelerle mühürlenecek. Ev sahiplerine Kabahatler Kanununun “emre aykırı davranış” suçundan 183 TL idari para cezası kesilecek.

 

KİMLİK BİLDİRİMİ ŞARTI

Bakanlar Kurulu karan ile 30 yatak ve üzerinde konaklama hizmeti veren işletmelere uygulanan Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi (GIYKIMBİL) günlük evleri de içine alacak şekilde değiştirilecek. Pansiyon hizmeti veren tüm işletmeler GIYKIMBİL sistemine dahil edilecek.

Pansiyonlar kanun değişinceye kadar her akşam konaklayan müşterilerinin kimlik bilgilerini bağlı bulunduğu Polis Merkezine bildirecek.

 

29 Mayıs 2020 |

Amasra Bartın Konumu – Haritası

0

Amasra – Bartın Konumu – Amasra Nerededir ?

Amasra Bartın ilinin Kuzey’inde yer alan 6600 nüfuslu bir ilçedir.

amasra-bartin-haritasi

Amasra Bartın’a Bağlı bir ilçedir.

amasra tr

Genel Harita Konumu (İstanbul ve Ankara’ya Uzaklıkları)

Amasra Kent Merkezi Haritası

26 Nisan 2020 |

Güzelcehisar Plajı – Ulaşım & Fotoğraflar

3

Plaj ve doğa severlerin görmesi gereken harika bir yerdir Güzelcehisar. Amasra’ya 30km uzaklıktaki çok temiz ve 3 milyon yıllık lav kayalarına sahiplik yapan en iyi plajlardan birisidir. El değmemiş doğal yapısı ve kumsalıyla güzel ve temiz bir yerdir.

Kişi Başı Plaja Giriş Ücreti: 5-10 TL (Yaz Sezonunda) – (Kışın ücretsiz)

Giyinme Kabini ve Duş Bulunuyor mu ?: Evet bulunuyor ama ücretli

Amasra Merkeze Uzaklık: 20-30km

Temizlik Seviyesi: Çok Temiz

Market, Restoran: İkiside var

Şezlong, Şemsiye Kiralanabilir mi ?: Evet ama ücretli

Güzelcehisar Plajından Fotoğraflar

Ulaşım Hakkında Bilgi:

Amasra’dan yaklaşık 45dk uzaklıkta bulunur. Özel aracınız yoksa yolculuğunuz biraz zor olabilir çünkü Bartın-Güzelcehisar arasında seyahat yapan dolmuşlar seyrek kalmaktadır hatta akşam saatlerinde kalkmamaktadır.

İnkumu Belediye Servisleri + Otostop’la Güzelcehisar’a ulaşım

Detaylı bilgi için İnkumu Durağıyla iletişime geçiniz. Güzelcehisar yolu İnkumu tepesinden ayrılmaktadır isterseniz İnkumu tepesine kadar belediye  servisleriyle gidebilir daha sonra otostopla Güzelcehisar köyüne ulaşabilirsiniz.

28 Mart 2020 |

Amasra Turkey Town City Map & Informations (Black Sea) in English

0
 • A short history of Amasra
 • What to do in which season?
 • What to eat in Amasra and where to eat?
 • Where to go sightseeing in Amasra?
 • What to buy?
 • Where to swim?

History in 5 minutes

Old Amasra photos (Up; full city, Down Büyük Liman Plajı)

Strabon believes that the city of Amasra, which was firstly known as Sesamos city in the history, was founded by the Gasgas, which was a branch of the Scythians, or the Amazons that cleared the Hittites away from the Western Black Sea.

 • Phoenicians (12thcentury BC) The Phoenicians, who occupied an important position in sea trade, traded important trees such as boxwood, chestnut and walnut in this region.
 • Ionians(8thcentury BC)The Poseidon Temple, of which the ruins you can see at Boztepe, was built during this period.
 • Persians(2ndcentury BC) The first coin under the rule of Queen Amastris was issued in this period. While the god of Mithra appears on the front side of the coin, the depiction of Amastris is placed on the other side.
 • Romans and Byzantines(From 73 to 70 BC) These are the civilizations that left most of the historical and cultural heritage to Amasra. Bedesten, Fatih Mosque (Old Church), Chapel, Amasra Castle, Kemere and Kemerdere Bridges were built during this period.
 • Genoese(13thcentury) The Genoese established trade colonies in the Mediterranean Sea, Black Sea, Atlantic Ocean and the Northern Europe between the 11thand 15thcenturies. Amasra is one of those colonies. The riggings of the Genoese families and the ruins of the Genoa Castle can still be seen inside the castle.
 • Ottomans (15thcentury) Since there were able seamen and high-quality wood found in Amasra, which was seized under the leadership of Mehmet the Conqueror, the Ottoman navy gained a large number of ships in Amasra.

Amasra throughout the year

In summer – June, July, August

The swimming season begins after June 15th. You can swim in Kucuk Liman (Small Port) during northeaster and in Buyuk Liman (Great Port) during southwester. After the sunset, you can see people chatting and singing songs on the beaches of Amasra. During the summer season, you can watch the laser show performed after sunset in the garden of the Amasra Museum, where you and your children can learn while having fun. As part of Maritime and Cabotage Day activities, you can participate in swimming, greasy pole and tug of war competitions held on the 1stof July in Buyuk Liman area.

In winter – December, January, February

Winter time in Amasra (Beutiful Blacksea Town by the ocean, Photo Credit: Kemal Onur Ozman)

Winters are harsh and tough in Amasra. While sometimes it turns white, sometimes it indulges in southwester wind. This is the time when the fishermen make their living from the sea. The best fish (anchovy, horse mackerel, whiting fish) can be eaten in these months. One cannot get enough of that beauty hidden in those wild waves!

In autumn – September, October, November

You can enjoy watching the town of Amasra turning from the shades of green to the shades of red and yellow in this period. An unforgettable, romantic holiday opportunity with the sound of waves and fresh fish along with the peace and tranquillity begins then. In this period, when the fishermen return to the sea, the price of fish reduces while it gets tastier.

Since the time, when the Genoese commander handed over the keys of Amasra to Mehmet the Conqueror in October 17th(1460), Celebration of Amasra’s Conquest are still held every year, traditionally.

In spring – March, April, May

You can discover all shades of white, pink and green in the flowers that grow in the Black Sea region. You can eat the most delicious fish and salad in this season before summer. You can discover the unique beauty and colours of sunset from the Baris Akarsu Park. The Kemerdere Bridge, which is about to be demolished due to lack of care, can also be visited in the spring.

 

Did you know about

that Amastris was the first queen (Persian Queen) to issue coins in her own name,

that according to the beliefs of Amastra’s people, Amastris used to have a private bath in Direkli Kaya,

that the word of Amastris meant strong woman,

that the salat al eidain (prayer during religious festivals) and Friday prayers have traditionally been practiced by drawing the sword in Fatih Mosque since the conquest of Amasra,

and that the nearest coast to Ankara (Turkey’s Capital city) is Amasra?

 

Who said what about Amasra?

Plinius described Amasra as “Elegant and Beautiful”, Niketas described it as “The Eye of the World”, Genoese as “The Castle of Flowers” and Diogenes as “A balance” while Mehmed the Conqueror expressed his surprise about Amasra by saying these words: “Oh my tutor! Could this be the eye of the world?

 

Do not leave Amasra without having

 • Tea or coffee at the Aglayan Agac (Weeping Tree) Café located by the sea across the Rabbit Island, while enjoying both the nature and history together,
 • Famous Coven Ekmegi (Soapwort Bread) at the restaurants and do not forget to buy some for your beloved ones from the Public Bakery,
 • Amasra Pidesi (Pita with vegetables or minced meat on it) at the Amasra Sofrasi Restaurant,
 • Traditional Turkish breakfast at Turkan Hanim’in Yeri by the beach,
 • Seasonal seafood and unique Amasra salad at Canli Balik Restaurant (Mustafa Amcanin Yeri) where they use traditional cooking methods,
 • Water buffalo yogurt with honey after having fish and Amasra salad,
 • Mussels at Carlos,

What to Buy in Amasra?

 • Well-known boxwood spoons of Master Cevat from the Kuskayasi Souvenir Shop in historical Cekiciler Market of Amasra,
 • Famous fish pan,
 • Hand carved fruit bowl and the honey dipper made of Amasra’s local wood.

Do not leave without

 • Seeing the Bedesten Area of Amasra by bike or on foot,
 • Making a selfie in front of the Rabbit Island and sea view of Amasra from the highest point of Boztepe,
 • Going on a Amasra boat tour around the Amasra peninsula,
 • Seeing the Roman soldier and eagle located in Kuskayasi Roadside Monument built in honour of Germanicus for the states and friendship,
 • Dancing and having fun at the shop of Ruhi Hoca, while wandering around the Historical Cekiciler Market!

Where is Amasra and How to Get There?

Amasra, which has the population of 7000 people and 3000 years of history, is a district of Bartin Province located in the Western Black Sea.

How close Amasra to other Cities?

 • From Ankara to Amasra= 309 km
 • From Istanbul to Amasra = 450 km
 • From Izmir to Amasra= 805 km
 • From Eskisehir or Bursa to Amasra= 488 km
 • From Karabuk or Zonguldak to Amasra= 103 km
 • From Sinop to Amasra=380 km
 • From Bartin to Amasra=15 km

 

Closest Airports to Amasra 

 • Zonguldak (District of Caycuma): 53 km
 • Ankara (Esenboga): 326 km
 • Istanbul Sabiha Gokcen: 423 km

 

Places to See Around Amasra

You can reach the bays around Amasra by renting a bus/car from Somakli Tour Rental Company.

Beaches

 • Bozkoy Beach (13 km. East Coast of Amasra)

It is an untouched beach with its golden sand and lush nature.

 • Inkumu Beach (30 km. West Coast of Amasra)

It is one of the longest coastlines of the Western Black Sea and the town has varied camping and accommodation opportunities.

 • Cakraz Beach (15 km. East Coast of Amasra)

The beach located in the resort town of Cakraz comes to the forefront with its social opportunities as well as its cleaning and natural beauty.

 • Kurucasile (43 km. East Coast of Amasra)

The town located on the eastern side of Amasra is famous for its boat-yacht manufacturing.

 • Guzelcehisar (35 km. West Coast of Amasra)

It is a coast town hosting 3 million year-old lava rocks.

 • Akkonak (19 km. East Coast of Amasra)

It is a natural wonder with campsites.

 • Gideros Bay (58 km. East Coast of Amasra)

It is a pool-like natural wonder.

 

Other places/Beaches worth seeing:

 • Kizilkum, Mugada, Tekkeonu, Hatipler, Tarlaagzi, Felengit Bay, Kapisuyu and Gockun

 

Nearby Waterfalls:

 • Gergece Waterfall (18 km)
 • Golderesi Waterfall (28 km)
 • Ulukaya Waterfall (69 km)
 • Ilica Waterfall (119 km)

Nearby Summer Pastures:

Bartın Amasra Ulus Ardıç Yaylası

 • Uluyayla (72 km)
 • Ardic Pasture (65 km)
 • Gezen Pasture (73 km)

 

Amasra Lighthouse: Amasra Lighthouse, one of the oldest lighthouses in the Black Sea Region, was built by the French in 1863. It flashes 77 meters above the Boztepe Islandthat blocks the waves and winds of the Black Sea from reaching Amasra. The weight lifted upwards while setting the lantern with clockwork mechanism allows the lamp crystal to rotate as it goes down.

 

There are remains of a church and stairs carved to the rocks in the Rabbit Island. It is known that the Orthodox Patriarch Kyros lived here. The rabbits, which were taken to the island in the 1960s and adapted to the island in a short time, are still on the island, and you can catch a glimpse of them, while on the boat tours or through binoculars from Boztepe.

 

The French, who undertook the construction of the pier in the Ottoman period in exchange for the operations of the coal mines, completed the construction by using the cut-off stones left from the ruins of the castle walls. The castle walls can still be seen in the old pier port.

 

Amasra Museum: The building, which was built as a Maritime Vocational Highschool in 1884, started to be used as a museum in 1976. Amasra Museum, which contains some works from Hellenistic, Roman, Byzantine, Genoese and Ottoman periods, became an educational and entertainment place through video visualizations and sunken ship hall made after the restoration of 2017.

 

Amasra Castle: It is known that especially during the Genoese Period some repairs some improvements were made on Amasra Castle, which was built during the Byzantine Period. The castle consists of two main masses. One is the Sormagir Castle located in Boztepe and the other one is the Zindan Castle on the northeast side. Amasra Castle is on the UNESCO Temporary List of World Heritage under the title of ‘Trading Posts and Fortifications on Genoese Trade Routes from the Mediterranean to the Black Sea’.

 

Ancient Theater:It is estimated that the Ancient Theatre, which is thought to have been built during the Roman period, has the capacity of 5000 people. Today, only the entrance door of the theatre is visible.

 

Bedesten (State Assembly): The exterior dimensions of 45×118 meter of this structure, which is thought to have been built in the late 1st century AD, indicate that this structure was used as the State Assembly Palace. Afterwards, this area was named Bedesten as it was used for commercial purposes.

 

The first coal mine in Amasrawas opened in 1843. Today, coal drawing processes are still carried out. progress.

  

Tourist Attractions

Kucuk Liman(Ancient Port)

It is the area where the ancient port from the Roman period is located. Today, the ruins of the ancient port are somewhat visible. In addition, this area was used as an airport during World War I.

Direkli Kaya (Old Lighthouse)

It is estimated that the 7 m high structure, which is built on a rock 20 m from the Kucuk Liman (Ancient Port), belongs to a lighthouse or an observation tower over the port.

Chapel (Small Church)

Special patterns were used on the window ledges of the chapel, which was built in the inner castle in the 9thcentury by using a brick-stone-mesh system, the reminders of “the Prophet’s Ascension to the Chest” scene are portrayed on the Ambon Vault.

The chapel was put into service as a Culture House after being restored in 2002 by the Amasra Museum.

Genoa Castle and Rigs

It is seen that the Genoese (Italians), who had good relations with the Ottoman Empire and took over the Amasra Castle, left many traces of the Genoese rigs in the Amsra Castle.

Fatih Mosque (Old Church)

The church building from the 9thcentury was converted into a mosque soon after the Ottoman conquest of Amasra.

Since no blood was spilled during the conquest, the sermons in Fatih Mosque are traditionally given by drawing the sword.

Kemerdere Bridge

The bridge with a length of 8 meters and a height of 5 meters is thought to have been built during the Roman period and used as a water passage.

Kemer Bridge

It is the Roman bridge that connects the Zindan Island and Amasra. Despite having been restored in different periods, it is still standing firmly. This bridge, under which the boat manufacturing/repair places were located until the beginning of the 2000s, was opened to provide water flow to the Kucuk Liman Area.

 

Kuskayasi Roadside Monument

It is the eagle and Roman soldier figures carved into the rock during the time of Roman Emperor Tiberius Claudius Cermanicus (M.S.41-54). The monument is located 5km away from Amasra, on a historical hiking route and on the old Bartin road.

Women’s Market (Galla)

 

It is the market place where women have been selling fresh vegetables and fruits, homemade cheese and jams traditionally for the last 200 years. You can visit it every Tuesday and Friday through all year.

 

Historically Significant Places in Amasra

 1. Amasra Museum
 2. Small Port (Ancient Port)
 3. Small Baths
 4. Byzantine Bath
 5. Ancient Dock
 6. Chapel (Little Church – Art House)
 7. Genoa Castle and Rigs
 8. Amasra Castle
 9. Fatih Mosque
 10. Kemere Bridge
 11. The Ruinf of Poseidon Temple
 12. Rabbit Island and the Ruins of Church
 13. Amasra Lighthouse
 14. Example of an Ottoman House in Amasra
 15. Direkli Kaya
 16. Cekiciler Market
 17. Women’s Market (Galla Bazaar)
 18. Edhem Aga Mansion
 19. Tekketepe Tomb
 20. Amasra Adobe House Model
 21. Historical Port and Old Beach Border
 22. Ruins from the Roman Period
 23. Bedesten (State Assembly)
 24. Kemerderesi Bridge (0.7km)
 25. Ancient Theatre
 26. Baris Akarsu Cemetery
 27. Kuskayasi Roadside Monument (5km)

 

Copyright

This map was prepared by Kemal Onur OZMANand Petra Havrdova. We would like to thank Magdalena Klaus for her contributions. Translation by Gül Berivan Karaldi Ekiz.

All rights reserved © 2019. Copying and distributing without permission is prohibited. For suggestions and opinions on the map please contact [email protected]

For more information

 

 

14 Mart 2020 |

Yedigöller Milli Parkı

0

Batı Karadeniz’de bulunan 2 farklı milli parktan birisidir.

Amasra’dan sadece 2 saatlik sürüş mesafesinde olan Bolu Yedi Göller Milli Parkı görülmeye değer harika bir yer olarak karşımıza çıkıyor.

07 Mart 2020 |

Kemerdere Köprüsü

0

Amasra’nın Güney yamacında bulunan Kemerdere Köprüsünün  8m. uzunluğa ve 5m. yüksekliğe sahip olduğu, bindirme tekniği kullanılarak inşa edildiği görülmektedir. Bu köprünün Roma Döneminde su yolu olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Bartın Valiliği, 2011; Aydın, 2017, Özman, 2018).

Köprünün restorasyonu 2018 yılı Haziran ayında başlamıştır. En yakın zamanda Amasralıların ve Amasra’yı ziyarete gelen turistlerin ziyaretine açılacaktır.

Amasra’da bulunan en önemli kültürel miraslarımızdan birisi olan Kemerdere Köprüsü günümüzde yıkılma tehlikesi altındadır.

Kemerdere Köprüsü’nün Harita Konumu

Amasra Şehir stadyumu’na 500m uzaklıkta bulunmaktadır Amasra Bedesten Bölgesi’ndedir.

Diğer fotoğraflar;

01 Mart 2020 |

Direkli Kaya

0

Amasra’lılar tarafından Kraliçe Amastris’in havuzunun olduğuna inanılan bölüm. Bizans döneminde Liman olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. 

Bizans ve Cenevizliler döneminde Amasra Direkli kayanın aşağıdaki grafikle benzer bir şekilde kullanıldığını düşünebiliriz.

Roma Dönemini feneri ve gemileri (Görselleştirme Miles Kelly)

Amasra Direkli Kaya Fotoğrafları (Gece – Gündüz ve Tarihi Fotoğraflar)

  amasra-boztepe-direkli-kaya 

Harita Konumu

21 Ekim 2019 |

Gideros Koyuna Ulaşım – Fotoğraflar ve Yorumlar

1

Amasra’dan Sinop’a uzanan eşsiz doğal güzelliklere sahip yolda yolculuk yapmayı düşünüyorsanız Gideros Koyu’na kesinlikle uğramalısınız. Doğanın inanılmaz gücünü ve etkileyiciliğini bu yolda keşfedebilirsiniz. İçeri doğru uzanan ve gölü andıran yapısıyla Karadeniz’in en güzel koylarından birisidir.

 • Kişi Başı Koya Giriş Ücreti: Ücretsiz
 • Amasra Merkezine Olan Uzaklık: Yeni açılan tünellerle beraber 58km (1 saat 10dk.) uzaklığa kadar düşmüştür
 • Giyinme Kabini ve Duş Bulunuyor mu ?: Evet bulunuyor ama ücretli
 • Deniz Suyunun Temizlik Seviyesi: Çok Temiz
 • Market, Restoran: Sadece restoran mevcuttur.
 • Şezlong, Şemsiye Kiralanabilir mi ?: Hayır

Gideros Kastamonu Fotoğları

Amasra’dan Gideros’a Ulaşım

Amasra’ya 58km uzaklıkta olan gideros koyu görülmesi gerekn özel ve doğüa harikası yerlerden birisidir.

Gideros Otel

Gideros koyunda sadece bir otel bulunmaktadır. Bu sene el değiştiren otel iletişim telefon numarası :+90 (366) 866 12 79 (Değişmiş olma ihitimali vardır)

Amasra – Gideros Otobüs veya Mesafe ?

Amasra’dan Cide’ye giden otobüslerle ulaşım sağlanabilir ama çok nadir kalkmaktadırlar. En iyisi özel aracınızla yolculuk yapmanızdır.

18 Eylül 2019 |

Mugada Plajı

0

Bartın Amasra Mugada Plajı Bölgede doğal güzelliğinden söz ettiren nadir yerlerden birisidir.

Mugada Plajına Nasıl Gidilir ?

İnkumu yolunu takip ettiğinizde Güzelcehisar kavşağından ayrılın. yolu takiben 25 dk sürecek olan yem yeşil doğaya hazır olun, yemyeşil meyve ağaçları mis gibi kokan çiçekler ve ardından güzel bir plaj.

Mugada Plaj Fotoğrafları:

Kişi Başı Plaja Giriş Ücreti: Ücretsiz

Amasra Merkezine Olan Uzaklık: 10-20km

Giyinme Kabini ve Duş Bulunuyor mu ?: Evet bulunuyor ve ücretsiz

Temizlik Seviyesi: Orta Seviye

Market, Restoran: İkiside var

Şezlong, Şemsiye Kiralanabilir mi ?: Hayır

Mugada Plajı Harita Konumu ve Yol Tarifi

12 Eylül 2019 |