Karadeniz’in Balıkları

0

Amasra’nın ve diğer ilçe ve tatil köylerimizin balıkları, kaybolanlar, halen avlanlar ve risk altındakiler. Araştırma için Levent Bat, Yakup Erdem, Serap Ustaoglu, Öztekin Yardim, H. Hüseyin Satilmis teşekkürler.

 1. Squalus acanthias (Mahmuzlu camgöz) ……………………. Eskiden boldu, şimdi az avlanıyor (ekonomik değeri hemen hemen kalmadı)
 2. Squalus blainville (Benekli mahmuzlu camgöz) …………… Nadir Tür
 3. Raja clavata (Dikenli Vatoz=Deniz tilkisi) …………………. Eskiden boldu, şimdi daha az avlanıyor
 4. Dasyatis pastinaca (Çılgana=rina) …………………………. Ekonomik değeri yok, halen mevcut
 5. Acipenser stellatus (Sivruşka) ………………………………. Eskiden boldu, Neredeyse yok oldu, yüksek değerli ekonomik tür
 6. Acipenser sturio (Kolan b.) ……………………………… Tamamen yok oldu 
 7. Acipenser nudiventris (Şip) …………………………………. Nadir avlanırdı, şimdi yok oldu
 8. Acipenser persicus (Hazer mersini) ………………………. Eskiden yoktu, Hazardenizinden Karadenize bulaştı, nadir görülüyor
 9. Acipenser gueldenstaedtii (Rus mersini) …………………. Eskiden boldu, Neredeyse yok oldu, yüksek değerli ekonomik tür
 10. Huso huso (Mersin morinası) ……………………………….. Eskiden boldu, Neredeyse yok oldu, yüksek değerli ekonomik tür
 11. Anguilla anguilla (Yılan b.) ………………………………….. Eskiden az da olsa avlanırdı, şimdi nadir görülüyor
 12. Conger conger (b.) ………………………………………….. . Nadir görülüyor
 13. Alosa fallax nilotica (Tirsi) ………………………………….. Ekonomik tür, hala mevcut (tür adı yenilendi)
 14. Alosa tanaica (Tirsi) …………………………………………. Ekonomik tür, hala mevcut
 15. Alosa caspia bulgarica (Tirsi) ………………………………. Ekonomik tür, hala mevcut
 16. Alosa pontica (Tirsi) …………………………………………. Ekonomik tür, hala mevcut
 17. Sardina pilchardus (Sardalya) …………………………….. Eskiden boldu, şimdi bazı yıllar az da olsa avlanıyor 
 18. Sprattus sprattus phalericus (Çaça) ……………………… Halen bol, ekonomik tür
 19. Engraulis encrasicolus ponticus (Hamsi) ………………… Halen bol, ekonomik tür
 20. Salmo labrax (Karadeniz Alası) ……………………………. Neredeyse yok oldu
 21. Merlangius merlangus euxinus (Mezgit) …………………. Halen var, ekonomik tür
 22. Gaidropsarus mediterraneus (Gelincik) ………………….. Halen var
 23. Ophidion rochei (Kayış / kurdela b.) …………………. …. Halen var
 24. Diplecogaster bimaculata euxinica (Kurbağa b.) ………. Nadir tür
 25. Lepadogaster candollei (Kurbağa b.) ……………………. Nadir tür
 26. Atherina boyeri (Gümüş b.) ……………………………….. Halen var
 27. Atherina hepsetus (Gümüş b.) …………………………… Halen var
 28. Aphanius fasciatus (Gümüş b.) ……………………… …. Halen var
 29. Belone belone (Zargana) …………………………………. Halen var
 30. Gasterosteus aculeatus (Dikence b.) …………… …….. Halen var (tatlısulardan geçer)
 31. Syngnathus abaster (Deniz iğnesi) ………………. ……. Halen var
 32. Syngnathus acus (Deniz iğnesi) …………………. …….. Halen var
 33. Hippocampus hippocampus (Deniz atı) …………………. Halen var
 34. Scorpaena porcus (İskorpit) ………………………. ……. Halen var fakat stoğu yıprandı
 35. Chelidonichthys lucerna (Kırlangıç) ……………………… Halen var fakat av miktarı ekonomik sınırın altında
 36. Dicentrarchus labrax (Levrek) ……………………………. Halen var
 37. Serranus cabrilla (Hanoz=köstekbüken) ………………. Nadir Tür
 38. Serranus scriba (Benekli hani) ………………………….. Nadir Tür
 39. Pomatomus saltatrix (Lüfer) ……………………… ……. Halen mevcut, ebeveyn stoğu tehlikede
 40. Trachurus trachurus (İstavrit) ………………………….. Halen mevcut, ebeveyn stoğu tehlikede
 41. Trachurus mediterraneus ponticus (İstavrit) …………. Halen mevcut, ebeveyn stoğu tehlikede, sadece küçük bireyler avlanıyor
 42. Caranx crysos (yaladerma=istavritbozması) …………. Nadir Tür
 43. Boops boops (Kupa=kupez) ……………………………… Nadir Tür
 44. Dentex dentex (Sinarit) ……………………………… ….. Nadir Tür
 45. Diplodus annularis (Ispari) ………………………………. Halen mevcut,
 46. Diplodus puntazzo (Sivriburun karagöz=Şona) ……… Halen mevcut,
 47. Diplodus sargus (Sargoz=Baltabaş karagöz) ………… Nadir Tür
 48. Diplodus vulgaris (Akkaragöz) ………………………….. Nadir Tür
 49. Oblada melanura (Melanurya) ………………………….. Nadir Tür
 50. Sarpa salpa (Sarpa) ……………………………………… Nadir Tür (zaman zaman bol çıkar)
 51. Sparus aurata (Çupra) …………………………………… Nadir Tür (Bir iki özel noktada av verir)
 52. Spondyliosoma cantharus (Iskatari) …………………… Nadir Tür
 53. Lithognathus mormyrus (Mırmır) ………………………. Nadir gelir
 54. Spicara maena (İzmarit) ……………………………….. Halen mevcut
 55. Spicara smaris (İstrangiloz) ……………………………. Belli yer ve zamanlarda çıkardı, tamamen kayboldu
 56. Sciaena umbra (Eşkina) …………………………………. Halen mevcut
 57. Umbrina cirrosa (Minekop=Kötek) …………………….. Halen mevcut, fakat türü tehlikede
 58. Mullus barbatus ponticus (Karadeniz barbunyası) ….. Halen mevcut, fakat boy küçülüyor ve ekonomik değeri giderek azalıyor
 59. Mullus surmuletus (Tekir) ………………………………… Halen mevcut, az avlanır
 60. Mugil cephalus (Haskefal) ………………………………… Halen mevcut, fakat eskisi kadar bol avlanmıyor
 61. Mugil soiuy (Ruskefali) …………………………………….. Bir ara bollaştı, şimdi eskisi kadar yok, istilacı tür
 62. Liza aurata (Altınbaş kefal) ……………………………….. Halen mevcut, av miktarı azalsa da henüz bol.
 63. Liza saliens (Çulara Kefal) ………………………………… Yaygın tür değil, halen mevcut
 64. Chromis chromis (Papaz b.) ……………………………… Halen mevcut
 65. Labrus viridis (Lapina=çırçır) …………………………….. Mevcut
 66. Symphodus cinereus (Lapina=çırçır) ……………………. Mevcut
 67. Symphodus ocellatus (Lapina=çırçır) …………………… Mevcut
 68. Symphodus roissali (Lapina=çırçır) ……………………… Mevcut
 69. Symphodus tinca (Lapina=çırçır) …………………………. Mevcut
 70. Gymnammodytes cicerelus (Ruma) ……………………… Mevcut
 71. Trachinus draco (Trakunya) ………………………………. Mevcut
 72. Uranoscopus scaber (Kömüş=tiryaki b.) ……………….. Mevcut
 73. Tripterygion tripteronotus (Pullu Horozbina) ………….. Nadir, fakat temiz kayalıklarda mevcut
 74. Blennius ocellaris (Horozbina) ……………………………. Mevcut
 75. Coryphoblennius galerita (Horozbina) ………………….. Mevcut
 76. Parablennius tentacularis (Horozbina) …………………. Mevcut
 77. Parablennius sanguinolentus (Horozbina) …………….. Mevcut
 78. Callionymus lyra (Üzgün b.) ……………………………… Mevcut
 79. Callionymus fasciatus (Üzgün b.) ……………………….. Mevcut
 80. Callionymus pusillus (Üzgün b.) …………………………. Mevcut
 81. Gobius niger (Kaya b.) ……………………………………. Mevcut
 82. Gobius cobitis (Kaya b.) …………………………….. …… Mevcut
 83. Gobius bucchichi (Kaya b.) ……………………….. …….. Mevcut
 84. Gobius paganellus (Kaya b.) …………………………….. Mevcut
 85. Mesogobius batrachocephalus (Kaya b.) ……………… Mevcut, fakat giderek azlıyor, ekonomik değerini yitirdi
 86. Neogobius melanostomus (Kaya b.) ……………………. Mevcut, giderek çoğalan istilacı tür
 87. Zosterisessor ophiocephalus (Kaya b.) ………………….Mevcut
 88. Scomber scombrus (Uskumru) ………………………….. Karadeniz’de ekonomik varlığı bitti
 89. Scomber japonicus (Kolyoz) …………………………….. Karadeniz’de ekonomik varlığı bitti
 90. Sarda sarda (Palamut) …………………………………… Mevcut, ebeveyn stoğu giderek yıpranıyor
 91. Auxis rochei rochei (Tombik) …………………………. … Nadiren bazı yıllar kalabalık giriş yapar
 92. Psetta maxima (Kalkan) ………………………………….. Karadeniz’de ekonomik varlığı yok olmak üzere
 93. Scophthalmus rhombus (Çivisiz Kalkan) ………………. Karadeniz’de ekonomik varlığı tükendi
 94. Arnoglossus laterna (Cüce pisi) …………………………. Mevcut
 95. Platichthys flesus luscus (Dere pisisi) ………………….. Karadeniz’de ekonomik varlığı tükendi
 96. Solea lascaris (Dil b.) …………………………………….. Nadir
 97. Solea solea (Dil b.) ……………………………………….. Mevcut
 98. Lophius piscatorius (Fener b.) ………………………….. Nadir

 

 

25 Aralık 2014 |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe