Amasra’nın Geleceğini Etkileyecek…

0

Amasra’nın Geleceğini Etkileyecek Proje Ekorota Bartın

Projenin Amacı

Modern dünyada kentlerde ve kırsal alanda farklı ölçeklerde ve biçimlerde değişim yaşanmaktadır. Bu değişim ile birlikte kırsal yasam alanları çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında yasam kalitesinin düşmesi ve kırsal karakterin yitirilmesi gelmektedir. Günümüzde sektörel pazarlamada karakterin ve markanın önemi giderek önem kazanmakta ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin stratejiler ve eylem planları karakter ve marka kavramları üzerinden geliştirilmektedir. Bu nedenle karakter kavramı günümüzde kalkınmanın önemli kavramları arasında yer almaktadır. Karakter/kimlik belirlemek ve kimlik üzerinden markalaşmak sektörel gelişmeyi hızlandıran önemli bir olgudur.

Karakter/kimlik vurgusu yapan bu çalışmanın Bartın İli’nde yapılmasına gerek duyulmasının en önemli nedeni 2014-2015 yılları arasında BAKKA tarafından desteklenen TR81/14/SOSYAL/0051 numaralı projenin çıktılarıdır. Sadece Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın Bölümü Tampon Bölgesi’ nde yürütülen projenin alan analizlerinde Bartın’ daki kırsal alanlarda peyzaj karakterinin çeşitliliği gözlemlenmiştir. Nüfusunun %60,36′ sı kırsal alanlarda yasayan Bartın İli’nde var olan kırsal peyzaj çeşitliliğinin Bartın ile ilgili stratejilerde vurgulanan ekoturizm sektörüne önemli bir altlık oluşturacağı öngörülmektedir. 

Bu öngörü doğrultusunda belirlenen genel amaçlar şunlardır:

  1. Kırsal kimlik/karakteri belirlemek,
  2. Kırsal peyzaj karakteri haritalamak,
  3. Kırsal alanlarda yaşanan dönüşümün kırsal peyzaj karakteri

üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak,

  1. Karakterler arasında ekoturizm ağları/rotaları (kültür rotaları, yaban yaşamı rotaları, mavi rotalar ve yeşil rotalar gibi) oluşturmak,
  2. Bartın Doğa Turizmi Master Planı’nda belirlenen “doğa

turizmi değerleri” ni geliştirmek ve haritalamak.

Beklenen sonuçlar: Ekoturizm, koruma ve kalkınma olanaklarını entegre eden ve bu entegrasyon sonucunda yaşam kalitesini arttıran bir araç olarak karsımıza çıkmaktadır. Daha açık bir ifade ile ekoturistten sağlanacak maddi kaynağın hem alana hem de alanın çevresinde yasayan halka yarar getireceği düşünülmektedir. Kırsal peyzaj karakterinin ekoturizm kapsamında değerlendirilmesi koruma ve kalkınmanın entegrasyonu için etkin bir araçtır. Karakterler arasında oluşturulacak ekoturizm ağları (kültür rotaları, yaban yaşamı rotaları, mavi rotalar ve yeşil rotalar vb.) bu entegrasyonun geliştirilmesine çeşitli baslıklarda önemli katkılar sağlayacaktır:

  1. Proje kapsamında katılımcıları gençlerden oluşan gönüllülük faaliyetleri yapılacaktır. Bu faaliyetler yerel sahiplenmeyi sağlayacaktır.
  2. Uzun vadede sektörel gelişme olanakları sağlayacaktır.
  3. Yöre ekonomisinin ekoturizm temelinde gelişmesi için altlık oluşturacaktır.
15 Kasım 2015 |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe